Heads of SDU
Party Affairs Leaders
    Secretary: Zhang Guanlu
    Deputy Secretary: Wang Shouyi    Li Guanghua
    Secretary of Discipline Inspection: Wang Jinxiang
    Standing Commissioner: Wang Jinxiang    Ma Cungen

Executive Leaders:
     President: Wang Shouyi
     Vice President: Ma Cungen    Liu Shouguo    Guo Yong    Shi Yunlong    Zhao Fuxi Feng Feng 


ShanXi DaTong University

CopyRights Reserved by SDU

Tel:0352-7158137

开云手机版app下载 | 科技股份有限公司